Organik tarım, en genel anlamıyla; belirli kural ve gereklilikler çerçevesinde yapılan ve doğayı tüketmeyen sürdürülebilir tarım yöntemidir. Tarım kimyasalları başta olmak üzere yüksek girdi kullanımına dayalı endüstriyel tarımın insan sağlığı, ekoloji ,sosyal ve ekonomik açılardan ortaya çıkardığı olumsuz sonuçların karşısında alternatif olarak ortaya çıkmış bir tarım sistemidir. Organik tarım yapılan zeytin bahçelerinden elde edilen yağlar, sertifikaları da alınmış ise organik zeytinyağı olarak lanse edilir.

Kaynakların en iyi şekilde kullanımına dayanarak yanlış uygulamalar sonucu bozulan doğal dengeyi korumayı amaçlayan organik tarım sisteminde, sentetik gübrelerin, tarım ilaçlarının, hormonların, genetiği değiştirilmiş organizmalı (GDO) tohumların kullanımı yasaklanmıştır. Toprak verimliliği, hastalık ve zararlılardan korunmada uygun çeşit seçimi, ürün rotasyonu, bitki atıklarının değerlendirilmesi, yeşil gübreleme, organik atıkların kullanılması, hayvan gübresi ve biyolojik kontrol gibi yöntemler esas olarak kabul edilmiştir.

Organik tarım, yüksek verimden daha çok kaliteyi hedefleyen bir tarım sistemidir. Başlıca amacı toprak-bitki-hayvan ve insan arasındaki yaşam zincirinde üretim optimizasyonunu sağlıklı bir şekilde sağlayabilmektir.

Organik tarımla ilgili tüm ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikler, organik ürünlerin tarladan pazar tezgahı yada market raflarına kadar ki tüm aşamalarının izlenmesini, kontrolünü ve sertifikasyonunu zorunlu kılmaktadır. Yetiştirici, doğal tarım uygulamaları yapıyor olsa bile, sertifika kuruluşları tarafından denetlenip onay almadan, “organik tarım” terimini kullanamaz.

Organik tarım sertifikası nasıl alınır?

Organik tarım sertifikası, başvuru tarihini takiben 3 yıllık bir geçiş sürecinin ardından, uygun koşulların sağlandığı teyit edildikten sonra verilmektedir. Bu süreç içerisindeki denetimler yetiştiricinin bilgisi olmaksızın, yerinde yapılan gözlem ve alınan numunelerin analizi gibi yöntemler ile yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir.

Türkiye’de organik tarım 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve ilgili yönetmelik çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın kontrol ve denetimi altında yapılabilmektedir.

Organik tarım yöntemleri birçok ülkede yasa ve kurallarla çerçevesinde yönetilmekle beraber, standartların büyük bölümü bir şemsiye organizasyonu olan 1972’de kurulan IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements – Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu) tarafından oluşturulmuştur.

Ancak, Türkiye’de organik tarım sertifikasyonu için göz önünde bulundurulan kriterler AB ve ABD kıstaslarını tam karşılamamaktadır. Bu ülkelere yapılacak “organik” ürün satışı, bu ülkelerin kabul ettiği daha sıkı sertifikasyon süreçlerine dahil olmak anlamına gelmektedir.

Organik zeytinyağı ve Alaboğaz

Alaboğaz olarak, organik zeytinyağı üretimini “organik tarım” sertifikalı Alaçam bahçemizden elde ettiğimiz zeytinler ile gerçekleştirmekteyiz. Alaboğaz “sıfırüç” Sınırlı Seri de Alaçam bahçemizin zeytinlerinden üretilmiş organik zeytinyağıdır. Boğaziçi ve Çakalderesi bahçelerimizde de organik tarım uygulamaktayız fakat 3 yıllık geçiş süreci henüz tamamlanmadığı için buradan elde ettiğimiz yağlarda “organik” ibaresini kullanamıyoruz.