Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretler, menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilir. Gıda, tarım, maden, el sanatları, sanayi ürünleri coğrafi işaret tesciline konu olabilir.

Coğrafi işaretten söz edebilmek için; coğrafi sınırları belirlenmiş bir alan olmalı, bu alana ait doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanan bir ürün olmalı, ürünün karakteristik özellikleri ile coğrafi köken arasında bağlantı olmalı ve ürün belirli bir karakteristik özellik kazanmış olmalıdır.

Ülkemizin, hali hazırda, içinde Milas Zeytinyağı‘nın da olduğu 5 coğrafi işareti Avrupa Birliği nezdinde de tescil edilmiştir.

Neden “Milas Zeytinyağı”?

Milas Zeytinyağı’nın ünü; üretiminde, antik dönemden beri yoğun olarak ve yüksek kalitede yetişen Memecik çeşidi zeytininin kullanılması ve söz konusu zeytinin yörenin toprak ve iklim koşullarında yüksek kalitede yetişmesinden kaynaklanmaktadır. Milas yöresinin kireçli, killi-kumlu ve alüvyal toprak yapısı sayesinde Memecik türü zeytinin asitlik derecesi düşük olmaktadır. Yörenin zeytin tarımına uygun sıcaklık değerlerini yıl boyu sağlayan iklim koşulları nedeniyle bu zeytin türü olgunlaşana kadar dalında yağmuru az görmektedir. Temel bileşen analizi sonucunda Milas Zeytinyağı örneklerinin diğer bölge örneklerinden ayrıldığı kanıtlanmıştır. Memecik çeşidi zeytinlerin triolein değerlerinin Ege, Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden temin edilen zeytinyağları ile İspanyol zeytinyağlarından yüksek olduğu, zeytinyağının kalite unsurlarından bir diğer olan α- tokoferol değerinin de diğer zeytinyağlarından yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Milas Zeytinyağının aroma profilinde; “yeşil, elma ve kesilmiş çimen” olarak tanımlanan hekzanal bileşeni, “acı, badem, yeşil ve elma” gibi tanımlanan E-2-hekzenal bileşeni, “meyvemsi ve kesilmiş çimen” olarak tanımlanan hekzanol bileşeni ve “yeşil meyvemsi ve acı” olarak tanımlanan Z-3 hekzenol bileşeni yer almasıyla diğer zeytinyağlarından ayrılmaktadır.

“Milas Zeytinyağı” Avrupa Birliği coğrafi işaret belgelerinde de şu şekilde karakterize edilmiştir:

‘Milas Zeytinyağı’ Milas bölgesinde yetiştirilen özellikle Memecik cinsi zeytinlerden elde edilen natürel sızma (extra virgin) zeytinyağıdır ve sadece mekanik işlemle üretilir. Üretim işlemleri de Milas bölgesinde yapılmak zorundadır. Memecik dışındaki diğer zeytin cinslerinin derişimi %5’i aşamaz.

  • Sarı/koyu yeşil renkte ve çok yoğun meyvemsi kokuludur
  • Taze çimen aroması, kırmızı biber ve karabiber tatları ile karakterizedir
  • α-tocopherol (E vitamini) içeriği en az 100 mg/kg olmalıdır
  • Toplam fenolik içerik miktarı en az 100mg/kg olmalıdır
  • Serbest yağ asidi miktarı, oleik asit cinsinden en fazla %0.7 olmalıdır
  • Ortalama peroksit değeri 4,5 ile 20 meq aktif oksijen/kg arasında olmalıdır

Avrupa Birliği’nin “Milas Zeytinyağı” coğrafi işaretinin onay belgesi için tıklayın.